Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:31 przez:
Źródło
Aquaculture International (segment A pozycja 991, 20 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 10:03:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Wybrane aspekty rozwoju turystyki na poziomie lokalnym / pod red. Konrada Turkowskiego
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 20:31:47 przez:
Źródło
Communications in agricultural and applied biological science
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:15:03 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zamknięte obiegi recyrkulacyjne w praktyce rybackiej. Cz. 2
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:29:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Polish Journal of Natural Sciences (segment B pozycja 1867, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:29:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Komunikaty Rybackie (segment B pozycja 1387, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 09:01:24 przez:
Źródło
Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:57:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Instrumenty kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich / red. Magdalena Nowak, Katarzyna Pawlewicz, Agnieszka Szczepańska
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:15:05 przez:
Źródło
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (segment A pozycja 11397, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:54:09 przez:
Źródło
Neotropical Ichthyology (segment A pozycja 8751, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:31 przez:
Źródło
Aquaculture International (segment A pozycja 991, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Applied Ichthyology (segment A pozycja 5889, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:31 przez:
Źródło
Ichthyological Research (segment A pozycja 4633, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:36 przez:
Źródło
Journal Wulfenia (segment A pozycja 11649, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:54:08 przez:
Źródło
Wulfenia Journal (segment A pozycja 11649, 25 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:58:35 przez:
Źródło
Nowe Kierunki i Technologie w Akwakulturze, Olsztyn, 08-10.07.2014: książka streszczeń
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:58:35 przez:
Źródło
Nowe Kierunki i Technologie w Akwakulturze, Olsztyn, 08-10.07.2014: książka streszczeń
Rok
2014