Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Frontiers in Plant Science (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4076, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Rośliny Oleiste - Oilseed Crops (segment B pozycja 2315, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Źródło
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (segment B pozycja 374, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2020 11:34:51 przez:
Źródło
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (segment B pozycja 374, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria (segment B pozycja 51, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/12/2019 03:23:16 przez:
Źródło
Rośliny Oleiste - Oilseed Crops (segment B pozycja 2315, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Rośliny Oleiste - Oilseed Crops (segment B pozycja 2315, 7 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 10:24:46 przez:
Źródło
Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych: XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakopane 30.01-3.02.2017 r. Streszczenia referatów i posterów
Rok
2017