Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/05/2018 10:01:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 23)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 01:11:46 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 12:26:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bezpieczny Bank (segment B pozycja 322, 13 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/04/2017 23:56:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/05/2017 14:46:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 51)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2019 03:28:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Annales. Etyka w życiu gospodarczym (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 196, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (segment B pozycja 60, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 17:28:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/06/2017 09:56:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Bankructwa przedsiębiorstw: wybrane aspekty ekonomiczne i prawne
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zarządzanie i Finanse (segment B pozycja 2915, 10 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/04/2017 23:56:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/06/2017 10:53:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Miesięcznik finansowy BANK
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
E-FINANSE (segment B pozycja 632, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/09/2017 15:27:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Business and Management 2014
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE (segment B pozycja 1434, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 07:11:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Management Studies
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/06/2019 06:05:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/06/2018 09:56:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 13)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/05/2018 10:01:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego.
Rok
2014