Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:25:16 przez:
Źródło
Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9223, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/10/2019 03:35:34 przez:
Źródło
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY (segment A pozycja 9223, 40 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:12 przez:
Źródło
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Łódź 2015
Rok
2015