Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 21:13:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:27:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Economics and Business Review (segment B pozycja 1927, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:27:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (segment B pozycja 2495, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 12:57:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/12/2017 03:26:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja (segment B pozycja 2049, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 14:54:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Entrepreneurial Business and Economics Review (segment B pozycja 670, 12 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 14:54:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2018 03:24:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (segment B pozycja 60, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:27:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Economics and Management (segment B pozycja 1220, 12 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 13:47:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 12:15:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 33)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:34:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Entrepreneurial Business and Economics Review (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 670, 12 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 15:37:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Global Opportunities and Local Businesses
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/11/2019 06:01:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (segment B pozycja 60, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:33:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (segment B pozycja 2050, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:27:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (segment B pozycja 1951, 12 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 20:10:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:33:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa (segment B pozycja 644, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/12/2017 03:26:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (segment B pozycja 1951, 12 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 12:57:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 37)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015