Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:10:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rola zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:09:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku.
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:09:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Kierunki rozwoju kształcenia rolniczego i okołorolniczego w Wielkopolsce.
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:29 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rola zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:12:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polityka ekonomiczna : współczesne wyzwania.
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 17:11:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Strategie rozwoju lokalnego.
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:10:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Polityka gospodarcza : studia i przyczynki
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:10:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wyzwania wobec polityki gospodarczej : Polska na początku XXI wieku.
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:12:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Przestrzeń w polityce gospodarczej (The space in economic policy).
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:10:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rola zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:10:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:10:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Halinie Mortimer-Szymczak.
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:10:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Polityka gospodarcza : studia i przyczynki
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:10:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej
Rok
-1