Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:03:25 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:36:31 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 03:26:55 przez:
Źródło
Analytical Biochemistry (segment A pozycja 661, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:12 przez:
Źródło
Gerontologia Polska (segment B pozycja 839, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:26:20 przez:
Źródło
European Journal of Medical Technologies (segment B pozycja 702, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 05:53:27 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Kierunki rozwoju chemii leków : Księga Jubileuszowa Profesor Marianny Zając
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:27 przez:
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:12 przez:
Źródło
Gerontologia Polska (segment B pozycja 839, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2020 03:26:59 przez:
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2020 03:27:02 przez:
Źródło
Polish Journal of Public Health (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2929, 8 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 09:11:04 przez:
Źródło
Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:12 przez:
Źródło
Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue (segment B pozycja 1331, 11 pkt.)
Rok
2015