Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:14:42 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 20:00:50 przez:
Źródło
Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:55:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Kultura a religia – obrzędy, rytuały, konflikty
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:55:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:55:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA - bezpieczeństwo kulturowe „Bałkański Patchwork” [Dokument elektroniczny]
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:23:10 przez:
Źródło
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS (segment A pozycja 11312, 15 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:55:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:18:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:21:18 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:26:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość (segment B pozycja 2913, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:37:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU (segment B pozycja 2290, 10 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/11/2017 09:59:07 przez:
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 13:26:57 przez:
Źródło
Rok
2016