Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 11:21:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 praca zbiorowa
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:48 przez:
Źródło
Polish Journal of Environmental Studies (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 03:20:45 przez:
Źródło
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology/Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia (segment B pozycja 454, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 11:21:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Dokonania Młodych Naukowców
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2017 10:55:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 : praca zbiorowa
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 11:21:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 praca zbiorowa
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:08:33 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Chromatografia jonowa i techniki pokrewne 2016
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:24:01 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 11:21:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dokonania Młodych Naukowców
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:22:42 przez:
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum - Medicina Veterinaria (segment B pozycja 47, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 21:08:12 przez:
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum - Medicina Veterinaria (segment B pozycja 47, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 11:21:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum - Medicina Veterinaria (segment B pozycja 47, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Aktualne Problemy Biomechaniki (segment B pozycja 115, 4 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 11:21:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, V edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013 oraz Kraków 11.01.2014. Cz. 4, Nauki inżynieryjne (technika, technologia, mechanika)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 11:21:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Budownictwo i Architektura (segment B pozycja 410, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:24:01 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:21:06 przez:
Źródło
Inżynieria Ekologiczna (segment B pozycja 1119, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/02/2017 03:30:47 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:30:41 przez:
Źródło
Gaz, Woda i Technika Sanitarna (segment B pozycja 803, 11 pkt.)
Rok
2015