Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 11:57:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:23:53 przez:
Źródło
American Journal of Case Reports (segment B pozycja 133, 6 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 05:57:31 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 12:58:32 przez:
Źródło
Folia Neuropathologica (segment A pozycja 3965, 20 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 09:01:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 12:58:33 przez:
Źródło
Folia Neuropathologica (segment A pozycja 3965, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:19:54 przez:
Źródło
Polski Merkuriusz Lekarski (segment B pozycja 1895, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:52 przez:
Źródło
Cardiology Journal (d. Folia Cardiologica) (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1996, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 09:34:52 przez:
Źródło
Dental Forum (segment B pozycja 559, 7 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 23:55:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/10/2019 05:40:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii - nowe trendy.
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:22:58 przez:
Źródło
Folia Neuropathologica (segment A pozycja 3965, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:19:54 przez:
Źródło
Pediatria Polska (segment B pozycja 1811, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:23:58 przez:
Źródło
Nowa Pediatria (segment B pozycja 1708, 5 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 01:46:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:26:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Diabetologia Kliniczna (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 567, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:26:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Diabetologia Kliniczna (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 567, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 03:31:28 przez:
Źródło
Advances in Colloid and Interface Science (segment A pozycja 301, 45 pkt.)
Rok
2015