Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:41:49 przez:
Źródło
Badania młodych naukowców. T. 4.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 17:48:34 przez:
Źródło
BioResources (segment A pozycja 1547, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:26 przez:
Źródło
Przegląd Menopauzalny (segment A pozycja 8378, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/01/2020 03:22:33 przez:
Źródło
American Journal of Cancer Research (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 518, 35 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 04:06:08 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2020 09:33:29 przez:
Źródło
Annals of Nutrition and Metabolism
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 14:54:54 przez:
Źródło
Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:41:49 przez:
Źródło
Badania młodych naukowców. T. 4.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 13:55:20 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:26 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:26 przez:
Źródło
Przegląd Menopauzalny (segment A pozycja 8378, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:27 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:25 przez:
Źródło
Przegląd Menopauzalny (segment A pozycja 8378, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 18:25:52 przez:
Źródło
PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY. FERMENTATION, FRUITS AND VEGETABLE INDUSTRY (segment B pozycja 2133, 5 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 11:06:54 przez:
Źródło
Chromosome Research (segment A pozycja 2256, 25 pkt.)
Rok
2014