Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/12/2018 03:30:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A (segment A pozycja 6107, 40 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 08:52:00 przez:
Źródło
Molecular Diagnosis & Therapy (segment A pozycja 8556, 25 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 14:08:04 przez:
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 14:07:14 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 14:00:32 przez:
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:04:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Recent Advances in Glass, Stained-Glass, and Ceramics Conservation 2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 11:04:50 przez:
Źródło
Proceedings of the Thity-Third European Peptide Symposium
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:05 przez:
Źródło
Journal of Geophysics and Engineering (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 6577, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:24:56 przez:
Źródło
NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS (segment A pozycja 8790, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:34 przez:
Źródło
Neurologia i Neurochirurgia Polska (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8803, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 12:28:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/05/2019 11:36:11 przez:
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/05/2019 11:36:28 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/07/2019 03:25:09 przez:
Źródło
Obes. Surg. (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9017, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
Nanomedicine (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8664, 40 pkt.)
Rok
2017