Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:08 przez:
Źródło
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 207, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 03:26:55 przez:
Źródło
Journal of Peptide Science (segment A pozycja 7163, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/11/2019 10:45:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ACTA ALBARUTHENICA (segment B pozycja 9, 6 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 09:53:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Program konferencji : streszczenia prac : 16. Ogólnopolska i 6. im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Człowiek starszy - medyczne i społeczne aspekty opieki"
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/09/2019 06:02:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
+ 5
Źródło
Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro... : praca zbiorowa, T. 5
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 09:53:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Człowiek w zdrowiu i chorobie : promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 06:46:10 przez:
Źródło
Alergoprofil (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 20:07:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Źródło
Molecular Cancer (segment A pozycja 8549, 40 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 10:29:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:20 przez:
Źródło
Medical Science Monitor (segment A pozycja 8337, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:23 przez:
Źródło
International Journal of Clinical Pharmacy (segment A pozycja 5157, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 15:01:22 przez:
Źródło
Forum Medycyny Rodzinnej (segment B pozycja 768, 4 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:18 przez:
Źródło
Forum Medycyny Rodzinnej (segment B pozycja 768, 4 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 01:45:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:05 przez:
Źródło
Substance Use and Misuse (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 11000, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:16 przez:
Źródło
Journal of Interprofessional Care (segment A pozycja 6755, 25 pkt.)
Rok
2014