Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 08:21:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 18:25:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:45:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ACTA OECONOMICA (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 180, 20 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 15:03:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 18:25:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kryzysy systemowe
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:40:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (segment B pozycja 2458, 10 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:00:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 23)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:29:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ekonomista (segment B pozycja 652, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 11:19:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia (segment B pozycja 173, 11 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 16:39:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (segment B pozycja 1692, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:40:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
POST-COMMUNIST ECONOMIES (segment A pozycja 9668, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 11:29:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Gospodarka Narodowa (segment B pozycja 854, 14 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 18:25:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 18:25:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 16:39:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE (segment B pozycja 1437, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:29:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ekonomista (segment B pozycja 652, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:34:00 przez:
Źródło
Ekonomista (segment B pozycja 652, 14 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 15:04:54 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 18:25:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:45:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2458, 10 pkt.)
Rok
2017