Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:06:13 przez:
Źródło
Kardiologia Polska (segment A pozycja 7844, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:18 przez:
Źródło
Journal of Interferon & Cytokine Research (segment A pozycja 6737, 25 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:22:48 przez:
Źródło
ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER (segment A pozycja 734, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Chirurgia Plastyczna i Oparzenia (segment B pozycja 462, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:23:08 przez:
Źródło
Cardiology Journal (segment A pozycja 1996, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2020 03:39:39 przez:
Źródło
Kardiologia Polska (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7844, 15 pkt.)
Rok
2017
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Transcatheter aortic valve implantation. Expert Consensus of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society and the Polish Society of Cardio-Thoracic Surgeons, approved by the Board of the Polish Cardiac Society… (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Transcatheter aortic valve implantation. Expert Consensus of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society and the Polish Society of Cardio-Thoracic Surgeons, approved by the Board of the Polish Cardiac Society and National Consultants in Cardiology and Cardiac Surgery (zgłoszony przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego) Transcatheter aortic valve implantation. Expert Consensus of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society and the Polish Society of Cardio-Thoracic Surgeons, approved by the Board of the Polish Cardiac Society…. (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) Transcatheter aortic valve implantation. Expert Consensus of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society and the Polish Society of Cardio-Thoracic Surgeons, approved by the Board of the Polish Cardiac Society and National Consultants in Cardiology and Cardiac Surgery (zgłoszony przez I Wydział Lekarski) Transcatheter aortic valve implantation. Expert Consensus of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society and the Polish Society of Cardio-Thoracic Surgeons, approved by the Board of the Polish Cardiac Society and National Consultants in Cardiology and Cardiac Surgery (zgłoszony przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk)