Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 21:38:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 14:02:19 przez:
Źródło
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów (segment B pozycja 668, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:56 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/04/2017 17:02:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
OECD Education Working Papers
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:37:38 przez:
Źródło
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 668, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 03:22:42 przez:
Źródło
BIOLOGIA (segment A pozycja 1471, 20 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 14:07:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/02/2018 05:40:50 przez:
Źródło
Polska Kardiologia Prenatalna - Echo Płodu (segment B pozycja 1894, 2 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2017 03:21:16 przez:
Źródło
Journal of Ultrasonography (segment B pozycja 1353, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/11/2018 14:37:25 przez:
Źródło
European Journal of Education (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3623, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 01:20:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ruch pedagogiczny (segment C pozycja 3328, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 03:31:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ruch pedagogiczny (segment C pozycja 3328, 10 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:05:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Proceedings of SPIE Electron Technology Conference 2013
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:05:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
XI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE '2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 08:37:35 przez:
Źródło
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (segment A pozycja 9670, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 09:18:09 przez:
Źródło
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (segment A pozycja 9670, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 02:17:41 przez:
Źródło
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (segment A pozycja 9670, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:05:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
Proceedings of SPIE Electron Technology Conference 2013
Rok
2013