Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 10:41:59 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Technogenic soils of Poland / ed. by Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz, Renata Bednarek.
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:22:52 przez:
Źródło
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (segment B pozycja 256, 12 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 02:08:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:22:20 przez:
Źródło
Medycyna Weterynaryjna (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 10:42:05 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:27:20 przez:
Źródło
ECOLOGICAL QUESTIONS (segment B pozycja 608, 13 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:22:19 przez:
Źródło
Medycyna Weterynaryjna (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/12/2019 06:53:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 16:32:31 przez:
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 10:42:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Soil sequences atlas / ed. by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2020 04:13:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Zeitschrift für Geomorphologie (segment A pozycja 11684, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2019 11:40:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Environmental risk assessment of soil contamination
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 08:59:29 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Innowacyjne projekty w inżynierii biomedycznej i robotyce
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/01/2020 03:21:34 przez:
Źródło
Annals of Transplantation (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 809, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:42:04 przez:
Źródło
Soil Science Annual (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2406, 14 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:07:27 przez:
Źródło
Proceedings of the XXII Ukrainian-Polish Conference : CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues, Lviv, Ukraine, 10-11 October, 2014
Rok
2014