Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2016 03:01:39 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/08/2019 11:01:33 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2016 03:01:39 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:13 przez:
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:33:25 przez:
Źródło
Biomed Research International (segment A pozycja 1512, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:31:20 przez:
Źródło
Sci. Rep. (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 10555, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:22:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej (segment B pozycja 2960, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Scientific Quarterly
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/08/2019 11:01:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bezpecnostne Forum 2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:22:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej (segment B pozycja 2960, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:22:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej (segment B pozycja 2960, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:22:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej (segment B pozycja 2960, 8 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 14:59:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Uwarunkowani tworzenia struktur organizacyjno-funkcjonalnych jednostek SZ RP w ramach reagowania NATO i UE
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Współczesne wyzwania dla podmiotów euroatlantyckiego środowiska bezpieczeństwa
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:33:28 przez:
Źródło
ONCOLOGY REPORTS (segment A pozycja 9063, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:33:21 przez:
Źródło
Aesthetic Surgery Journal (segment A pozycja 370, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 08:34:58 przez:
Źródło
Acta Fytotechnica et Zootechnica
Rok
2016