Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 23:31:27 przez:
Źródło
Novel Developments in Uncertainty Representation and Processing. Advances in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets - Proceedings of 14th International Conference on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:03 przez:
Źródło
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES- SGGW ANIMAL SCIENCE (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:07 przez:
Źródło
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES- SGGW ANIMAL SCIENCE (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:05:19 przez:
Źródło
Proceedings of SPIE Electron Technology Conference 2013
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:05:19 przez:
Źródło
XI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE '2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/07/2019 03:25:14 przez:
Źródło
Int. J. Periodontics Restorative Dent. (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5394, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:27:09 przez:
Źródło
Magazyn Stomatologiczny (segment B pozycja 1518, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/12/2017 03:27:01 przez:
Źródło
Współczesna Onkologia (segment A pozycja 11648, 15 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2018 01:10:29 przez:
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 05:21:59 przez:
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 18:05:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 21)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 16:39:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 22)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 11:32:13 przez:
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 14:42:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 25)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/05/2019 14:46:18 przez:
Źródło
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] (segment B pozycja 2276, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:03 przez:
Źródło
PRZEGLĄD HODOWLANY (segment B pozycja 2073, 6 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/12/2017 03:27:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
PRZEGLĄD HODOWLANY (segment B pozycja 2073, 6 pkt.)
Rok
2013