Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 13:47:58 przez:
Źródło
Zdrowie i jego uwarunkowania.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 13:47:58 przez:
Źródło
Profilaktyka i edukacja zdrowotna.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 13:48:00 przez:
Źródło
Choroby XXI w. - analiza współczesnej sytuacji zdrowotnej.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 13:48:01 przez:
Źródło
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz. 5.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 13:48:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Wyzwania fizjoterapii - wybrane zagadnienia.
Rok
2017