Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:03:40 przez:
Źródło
ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA (segment A pozycja 224, 35 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/12/2017 05:56:56 przez:
Źródło
Acta Veterinaria Scandinavica
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:21:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Modern processes of economic development economics and law
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:32:46 przez:
Źródło
Gerontologia Współczesna (4pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 840, 4 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/09/2019 11:50:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Spacery z Arystotelesem : katalog wystawy pt. Śladami Arystotelesa : publikacja okolicznościowa wpisująca się w ogłoszony przez UNESCO Rok Arystotelesa, z okazji 2400. rocznicy jego urodzin, zapis cyklu prelekcji, które miały miejsce w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci w Poznaniu / [redaktor tomu Agnieszka Stempin]
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 03:27:56 przez:
Źródło
MEDYCYNA WETERYNARYJNA (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 00:37:34 przez:
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/12/2018 05:38:13 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Kierunki rozwoju chemii leków. Księga Jubileuszowa Profesor Marianny Zając.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2019 08:26:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Tekst w badaniach lingwistycznych
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:24:53 przez:
Źródło
BMC CANCER (segment A pozycja 1604, 30 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 15:09:32 przez:
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2019 06:06:12 przez:
Źródło
MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/12/2017 14:36:25 przez:
Źródło
POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES (segment A pozycja 9606, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:40:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
MAGAZYN WETERYNARYJNY (segment B pozycja 1519, 3 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług (segment B pozycja 3020, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług (segment B pozycja 3020, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:37 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:21:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Rok
2017