Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 23:44:20 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 18:25:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zarządzanie długiem w gospodarce
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2017 01:50:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Aspekty podatkowe, księgowe i finansowe
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 18:25:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Logistyka i jakość. Jakość jako determinanta sukcesu współczesnej organizacji
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/07/2019 00:56:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 18:25:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji - uwarunkowania i konsekwencje
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/08/2017 09:04:26 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:21:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1772, 9 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 01:30:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Sektor bankowy wobec wyzwań współczesności
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:58:59 przez:
Źródło
Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku
Rok
2016