Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:29 przez:
Źródło
Rocznik Ochrona Środowiska (segment A pozycja 10405, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:17:13 przez:
Źródło
Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej : Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Wydziału = The contribution of the natural sciences to the development of politics of sustainable development of agriculture : the 60th anniversary of Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry International Scientific Conference
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 22:59:53 przez:
Źródło
Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej : Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Wydziału = The contribution of the natural sciences to the development of politics of sustainable development of agriculture : the 60th anniversary of Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry International Scientific Conference
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 21:32:38 przez:
Źródło
Electromagnetic Biology and Medicine (segment A pozycja 3306, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:10 przez:
Źródło
European Journal of Agronomy (segment A pozycja 3595, 45 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 21:11:32 przez:
Źródło
Journal of Magnetics (segment A pozycja 6828, 15 pkt.)
Rok
2013