Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/11/2019 12:58:10 przez:
Źródło
POLISH POLAR RESEARCH (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9608, 20 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 22:59:53 przez:
Źródło
Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej : Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Wydziału = The contribution of the natural sciences to the development of politics of sustainable development of agriculture : the 60th anniversary of Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry International Scientific Conference
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 18:10:13 przez:
Źródło
Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 2.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 18:10:08 przez:
Źródło
Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 2.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 20:56:08 przez:
Źródło
W drodze do brzegu życia. T. 11.
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 10:49:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 07:08:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:40:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług (segment B pozycja 3020, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Źródło
The American Journal of Surgical Pathology (45pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 604, 45 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/02/2019 07:03:05 przez:
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/02/2019 07:03:12 przez:
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/11/2019 12:59:27 przez:
Źródło
Current Chemistry Letters (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 521, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 00:10:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Management: Science and Education : Slovak Scientific Journal
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2019 06:14:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Krzyżanowskiej, Michała Romana
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 16:06:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Sučasni social'no-ekonomični tendencii rozvitku APK Ukraini : kolektivna monografia / red. Nesterčuk U. O
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/08/2018 12:25:42 przez:
Źródło
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 6634, 40 pkt.)
Rok
2017