Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:41:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Żywność. [Red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak]
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 12:59:32 przez:
Źródło
Agriculture and Agricultural Science Procedia
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 11:42:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Agriculture and Agricultural Science Procedia
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/08/2019 06:07:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
IX International Scientific Symposium Farm machinery and processes management in sustainable agriculture : Symposium Proceedings / edited by Edmund Lorencowicz, Jacek Uziak, Bruno Huyghebaert
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Agricultural Engineering (segment B pozycja 112, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ACTA Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria (15pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 51, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:41:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Żywność i żywienie
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:41:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Żywność. [Red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak]
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:56:14 przez:
Źródło
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze Cz. 1. / [Red. nauk. Monika Panfil]
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:41:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i energii odnawialnej / redakcja: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:41:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Wybrane problemy z zakresu przemysłu spożywczego : teoria i praktyka : monografia naukowa / pod red. M. Stomy, A. Dudziak, Z. Kobusa
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/02/2017 03:23:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (segment B pozycja 3065, 13 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/11/2018 05:56:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Żywność i żywienie. Część II / [Redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny]
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Planar Chromatography, Modern TLC (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7832, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 12:47:02 przez:
Źródło
Agriculture and Agricultural Science Procedia
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:56:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Żywność / [Red. nauk. Monika Panfil]
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:11:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Counteracting Urban Heat Island effects in a global climate change scenario
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:41:35 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce. Redakcja / Bożena Nowakowicz-Dębek, Halina Pawlak
Rok
2016