Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 08:03:19 przez:
Źródło
Przegląd Hodowlany (segment B pozycja 2073, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:06 przez:
Źródło
WIADOMOŚCI ZOOTECHNICZNE (segment B pozycja 2816, 7 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/02/2017 03:04:29 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Nauka w służbie przyrodzie – wybrane zagadnienia / Red. Monika Olszówka, Kamil Maciąg
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 08:03:19 przez:
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica (segment B pozycja 170, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:05 przez:
Źródło
Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica (segment B pozycja 170, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:05 przez:
Źródło
Medycyna Weterynaryjna (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 08:03:23 przez:
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 03:23:23 przez:
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR