Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 114)
Źródło
Epidemiology (segment A pozycja 3497, 50 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
International Business and Global Economy (segment B pozycja 950, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2019 11:41:48 przez:
Źródło
Epidemiology and Infection (segment A pozycja 3498, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" (segment B pozycja 2492, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:20:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:30:35 przez:
Źródło
Epidemiology and Infection (segment A pozycja 3498, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 92)
Źródło
Eurosurveillance (segment A pozycja 3768, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:26:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego (segment B pozycja 2999, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/01/2019 12:40:22 przez:
Źródło
Anticancer research. (segment A pozycja 882, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:44 przez:
Źródło
Folia Horticulturae (segment B pozycja 744, 14 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/02/2017 21:49:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Samorządność w warunkach kryzysu
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:31:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie (segment B pozycja 3014, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:20:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie (segment B pozycja 3014, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:06 przez:
Źródło
Value in Health Regional Issues
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Central European Journal of Public Health (segment A pozycja 3702, 25 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:16 przez:
Źródło
European Scientific Conference on Applied Infectious Diseases Epidemiology. Abstract Book
Rok
2014