Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 22:09:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dalton Transactions (segment A pozycja 2936, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/05/2017 23:26:56 przez:
Źródło
Current Medicinal Chemistry (segment A pozycja 2823, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:37:11 przez:
Źródło
Journal of Inorganic Biochemistry (segment A pozycja 6712, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 12:18:53 przez:
Źródło
New Journal of Chemistry (segment A pozycja 8868, 30 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 21:00:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
DNA in supramolecular chemistry and nanotechnology
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 22:29:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Coordination Chemistry Reviews (segment A pozycja 2682, 50 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 22:29:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Dalton Transactions (segment A pozycja 2936, 40 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/04/2020 13:23:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
The biological chemistry of nickel.
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2020 03:34:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Inorganica Chimica Acta (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4986, 25 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 12:49:32 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
EUROBIC 11 : 11th European Biological Inorganic Chemistry Conference, September 12-16, 2012 Granada (Spain)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 21:26:24 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Mechanisms and metal involvement in neurodegenerative diseases
Rok
2013
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:27:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
RNA-A Publication of the RNA Society (segment A pozycja 10396, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:52:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Journal of Biological Inorganic Chemistry (segment A pozycja 5980, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 22:37:59 przez:
Źródło
Coordination Chemistry Reviews (segment A pozycja 2682, 50 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 01:07:41 przez:
Źródło
Dalton Transactions (segment A pozycja 2936, 40 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 01:08:14 przez:
Źródło
Dalton Transactions (segment A pozycja 2936, 40 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 01:10:39 przez:
Źródło
Metallomics (segment A pozycja 8390, 35 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2020 03:34:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Dalton Transactions (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2936, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:37:10 przez:
Źródło
Chemistry-A European Journal (segment A pozycja 2163, 40 pkt.)
Rok
2016