Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 09:14:11 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/01/2020 05:14:32 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:47:46 przez:
Źródło
Lab. Med. (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7910, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:41:54 przez:
Źródło
Polymer Degradation and Stability (segment A pozycja 9640, 35 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/01/2019 05:14:03 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Atlas geologiczny Polski
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:04 przez:
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio EEE Horticultura (segment B pozycja 166, 6 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/05/2019 15:44:19 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 14:54:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2018 13:59:50 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 14:17:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:41:54 przez:
Źródło
Journal of the European Ceramic Society (segment A pozycja 7593, 50 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2017 03:21:18 przez:
Źródło
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY (segment A pozycja 7593, 50 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:41:53 przez:
Źródło
Reactive & Functional Polymers (segment A pozycja 10067, 35 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/04/2017 15:17:39 przez:
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/01/2020 08:42:47 przez:
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:47:45 przez:
Źródło
Diagn. Lab. (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 571, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/01/2017 02:34:36 przez:
Źródło
Postepy w Kardiologii Interwencyjnej (segment A pozycja 9672, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:04 przez:
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio EEE Horticultura (segment B pozycja 166, 6 pkt.)
Rok
2016