Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 10:13:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Filmowe ulice Jerzego Toeplitza
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 33)
Źródło
Kardiologia Polska (segment A pozycja 7844, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:07 przez:
Źródło
KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH (segment A pozycja 7852, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/10/2019 09:48:33 przez:
Źródło
Postepy Higieny I Medycyny Doswiadczalnej (segment A pozycja 9670, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:54 przez:
Źródło
Kidney & Blood Pressure Research (segment A pozycja 7852, 25 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 17:00:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wokół zagadnień dystrybucji filmowej
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 20:11:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:14:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Nutritional management of renal disease. 3rd ed.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
CLINICAL ENDOCRINOLOGY (segment A pozycja 2342, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:26:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Kidney Blood Press.Res. (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7852, 25 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 18:05:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
EKRANy (segment B pozycja 653, 5 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2019 09:54:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Resistant hypertension in chronic kidney disease.
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:26:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Nefrol.Dializoter.Pol. (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1673, 5 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:15 przez:
Źródło
Nefrologia i Dializoterapia Polska (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1673, 5 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:30:03 przez:
Źródło
Nefrologia i Dializoterapia Polska (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1673, 5 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:04 przez:
Źródło
Nefrologia i Dializoterapia Polska (segment B pozycja 1673, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 12:59:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Prilozi - Odd.Med.Nauk./Contributions Sec.Med.Sci.
Rok
2015