Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 12:46:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (segment B pozycja 2291, 8 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 11:54:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Samorząd terytorialny w Polsce. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
Rok
2015