Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:41:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
Applied mathematics and materials. proceedings of the 8th international conference on Materials Science (MATERIALS'15), proceedings of the 8th international conference on Finite differences, finite elements, finite volumes, boundary elements (F-and-B'15), proceedings of the 3rd international conference on Optimization techniques in engineering (OTENG'15) : Rome, Italy, November 7–9, 2015
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 03:23:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Rudy i Metale Nieżelazne (segment B pozycja 2328, 8 pkt.)
Rok
2016