Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 06:06:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wybrane zagadnienia z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy / monografia naukowa red. P. Maksym, Ł. Wlazło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2017 11:50:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Logistyka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2017 11:50:31 przez:
Źródło
Logistyka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:33 przez:
Źródło
Food and Bioprocess Technology (50pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3976, 50 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 06:06:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji - żywność i środowisko / monografia naukowa pod red. A. Dudziak, M. Stomy, L. Rydzaka
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego Polish Journal of Food Engineering (segment B pozycja 1128, 3 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 06:06:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji - żywność i środowisko / monografia naukowa pod red. A. Dudziak, M. Stomy, L. Rydzaka
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2017 11:50:32 przez:
Źródło
Logistyka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:28:40 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Organizacja i Zarządzanie (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 3056, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:32 przez:
Źródło
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 676, 5 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 06:06:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 06:06:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017