Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:43 przez:
Źródło
World Mycotoxin Journal (segment A pozycja 11635, 25 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 11:52:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Adaptacyjna aktywność fizyczna : monografia
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 03:28:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Handel Wewnętrzny (segment B pozycja 869, 12 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 03:04:11 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Intelligent Information and Database Systems : 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014 : proceedings. Pt. 2
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/06/2017 12:59:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Aktuální problémy cestovního ruchu : "Cestovní ruch a jego dopady na spolećnost" : sborník z mezinárodní konference : Jihlava 26. - 27. února 2014 = Topical issues of tourism : "Tourism and its impacts on society" : conference proceedings of the international conference : City of Jihlava (Czech Republic), 26th and 27th of February 2014
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 11:52:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Wielowymiarowe ujęcie niepełnosprawności
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 11:52:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Экономика и управление : проблемы, тенденции, перспективы развития : сборник материалов V Международной научно-практической конференции = Èkonomika i upravlenie : problemy, tendencji, perspektivy razvitiâ : sbornik materialov V Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 01:31:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Regional tourism product : theory and practice
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 13:11:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Regional tourism product : theory and practice
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 11:52:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Adaptacyjna aktywność fizyczna : monografia
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/07/2018 06:48:52 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:34 przez:
Źródło
Applied Energy (segment A pozycja 932, 45 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 01:31:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Геополитика и экогеодинамика регионов = Geopolitika i Èkogeodinamika Regionov
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 11:52:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Scientia Iuventa 2017 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, 20. apríl 2017, Banská Bystrica
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2019 04:09:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/06/2017 12:56:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Геология, геоэкология, эволюционная география : коллективная монография = Geologiâ, geoekologiâ, evolûcionnaâ geografiâ : kollektivnaâ monografiâ
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 03:28:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (segment B pozycja 178, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 01:31:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation
Rok
2014