Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 13:59:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 16)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 09:52:55 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 20:33:52 przez:
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 08:50:25 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Viator per devia scieniae intinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza
Rok
2015
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 09:52:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 43)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015