Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 21:05:35 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 21:05:42 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 22:16:55 przez:
Źródło
Analytical and Bioanalytical Chemistry (segment A pozycja 659, 40 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 20:59:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Chemiczne horyzonty : III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików : wykłady i warsztaty
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 00:51:56 przez:
Źródło
Journal of Mass Spectrometry (segment A pozycja 6856, 35 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 21:08:31 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 21:28:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Handbook of biologically active peptides
Rok
2013
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 22:01:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Źródło
Optica Applicata (segment A pozycja 9099, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 22:07:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Inorganica Chimica Acta (segment A pozycja 4986, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
International Journal of Peptide Research and Therapeutics (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5392, 15 pkt.)
Rok
2017