Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 13:24:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
MIEJSCE. KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KOMOROWA I OKOLIC
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Żołnierze banici. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 56)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 01:56:41 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:02:10 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 09:20:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 2, Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura. Polish Campaign 1939. Politics – Society – Culture, vol. 2, Politics and Society. Principles, Remembrance, Culture
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 09:21:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 2, Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura. Polish Campaign 1939. Politics – Society – Culture, vol. 2, Politics and Society. Principles, Remembrance, Culture
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2018 05:27:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kościół w Polsce a sąsiedzi. Prace dedykowane Profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 01:56:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Dziennik Polski
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:47:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Slovanský prehled /Slavonic Review (segment C pozycja 3482, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 20:21:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ład wersalsko-ryski w Europie Środkowo-Wschodniej (1921-1939). Studia z polityki międzynarodowej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 09:23:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 2, Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura. Polish Campaign 1939. Politics – Society – Culture, vol. 2, Politics and Society. Principles, Remembrance, Culture
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 13:24:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
TEKA HISTORYKA
Rok
2014