Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 07:55:21 przez:
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:40:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Drogi i Mosty (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2209, 11 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/07/2019 10:11:32 przez:
Źródło
22th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2017
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 04:09:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Nawierzchnie Asfaltowe
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/02/2017 03:33:05 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering : ICNBME-2015, September 23-26, 2015, Chisinau, Republic of Moldova
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 13:45:12 przez:
Źródło
Measurement Automation Monitoring (segment B pozycja 1551, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 04:09:34 przez:
Źródło
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
AFRICAN ENTOMOLOGY (segment A pozycja 379, 20 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2016 14:28:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:23:26 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (segment B pozycja 3033, 3 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2016 14:28:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Social and Linguistic Speech Prosody : Proceedings of the 7th International Conference on Speech Prosody
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:55 przez:
Źródło
Road Materials and Pavement Design (segment A pozycja 10399, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:58 przez:
Źródło
Inżynieria Morska i Geotechnika (segment B pozycja 1126, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:58 przez:
Źródło
Budownictwo i Architektura (segment B pozycja 410, 6 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:35:23 przez:
Źródło
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:27:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
JOURNAL OF PHONETICS (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7193, 40 pkt.)
Rok
2017