Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:57 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 21:50:44 przez:
Źródło
Central European Journal of Immunology (segment A pozycja 2084, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 01:53:59 przez:
Źródło
Haematologica-The Hematology Journal (segment A pozycja 4371, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:30:06 przez:
Źródło
Clinical Cancer Research (45pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2332, 45 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:23:18 przez:
Źródło
Pediatria Polska (segment B pozycja 1811, 15 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:30:05 przez:
Źródło
Nature Communications (45pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8704, 45 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:55 przez:
Źródło
CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY (segment A pozycja 2924, 35 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:23:21 przez:
Źródło
Pediatrics and Neonatology (segment A pozycja 9310, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/01/2019 05:15:54 przez:
Źródło
Pediatrics and Neonatology (segment A pozycja 9310, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:30:04 przez:
Źródło
Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 16, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:28 przez:
Źródło
Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 16, 12 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 12:06:37 przez:
Źródło
Leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii i hematoonkologii
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:54 przez:
Źródło
International Journal of Cancer (segment A pozycja 5138, 40 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 12:37:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok
Rok
2013