Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:41:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Naukowa wspólnota uczących się : XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN : praca zespołowa
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:41:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Internationalization in teacher education
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Pedagogika Szkoły Wyższej (segment B pozycja 1806, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 03:26:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Badań Edukacyjnych (segment B pozycja 2056, 13 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2019 12:12:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana : konsekwencje metodologiczne
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
General and Professional Education (segment B pozycja 814, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/02/2020 13:00:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Doktoranci i studia doktoranckie w dyskursie prasowym
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/02/2020 13:00:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Doktoranci i studia doktoranckie w dyskursie prasowym
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2019 12:12:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Technologies and Trust
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Pedagogika Szkoły Wyższej (segment B pozycja 1806, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Pedagogika Społeczna (segment B pozycja 1805, 11 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 14:54:03 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rocznik Pedagogiczny (segment B pozycja 2249, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2019 08:48:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rocznik Pedagogiczny (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2249, 13 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
General and Professional Education (segment B pozycja 814, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:42:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rocznik Pedagogiczny (segment B pozycja 2249, 13 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2020 13:02:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Pedagogika Szkoły Wyższej (segment B pozycja 1806, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:42:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Research & Innovations in Education (JRIE)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
The New Educational Review (segment A pozycja 8862, 15 pkt.)
Rok
2014