Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:42 przez:
Źródło
Archives of Civil and Mechanical Engineering (segment A pozycja 1039, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:25:05 przez:
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1974, 5 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 13:10:05 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:32:19 przez:
Źródło
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling (segment B pozycja 2328, 8 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:42 przez:
Źródło
Key Engineering Materials (segment B pozycja 1374, 8 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/02/2019 11:24:30 przez:
Źródło
Manufacturing processes. Actual problems - 2015. Volume I: Basic science applications in manufacturing processes
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 15:03:22 przez:
Źródło
Manufactoring process. Actual problems – 2015
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:05:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Chemical and Process Engineering-Inzynieria Chemiczna I Procesowa (segment A pozycja 2118, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:32:18 przez:
Źródło
Surface & Coatings Technology (segment A pozycja 11012, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:14 przez:
Źródło
MOLECULES (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8595, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:14 przez:
Źródło
MOLECULES (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8595, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2020 07:47:46 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Proceedings of the 13th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" : Prague, 21-22 September 2017
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/02/2020 09:26:52 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
Źródło
Nadciśnienie naczyniowonerkowe, patogeneza, diagnostyka i leczenie
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:41 przez:
Źródło
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS (segment A pozycja 1062, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 03:23:30 przez:
Źródło
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS (segment A pozycja 1062, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:42 przez:
Źródło
Key Engineering Materials (segment B pozycja 1374, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 03:20:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia edukacyjne (segment C pozycja 3593, 13 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 13:11:43 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 15:05:07 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016