Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 21:38:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/06/2019 10:09:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 09:32:54 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:34:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Białostockie Studia Literaturoznawcze (segment B pozycja 326, 9 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/06/2019 06:04:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 14:24:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Meandry teorii i praktyki zarządzania : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Jana Lichtarskiego
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:06:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 31)
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (segment B pozycja 1982, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:23:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (segment B pozycja 1982, 6 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 15:26:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2019 03:36:55 przez:
Źródło
Journal of Luminescence (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 6820, 35 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 12:36:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Podstawy zarządzania
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:23:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PRZEGLĄD ORGANIZACJI (segment B pozycja 2090, 13 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 18:15:19 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 16:54:23 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2019 13:36:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. 1
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/10/2017 03:20:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Państwo i Społeczeństwo (segment B pozycja 1794, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:20:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Państwo i Społeczeństwo (segment B pozycja 1794, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 21:38:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kolekcja fikcji : o mistyfikacji w sztuce
Rok
2016