Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:31:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:33:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości) (segment B pozycja 2176, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:33:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości) (segment B pozycja 2176, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:33:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of International Studies (segment B pozycja 1274, 11 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:31:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Actual Problems of Economics (segment B pozycja 85, 10 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:31:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Smart City 360°
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 19:37:25 przez:
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:32:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Uwarunkowania efektywnej gospodarki nieruchomościami publicznymi
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:31:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Finanse i rachunkowość sektora publicznego
Rok
-1
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/08/2016 12:11:11 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:02:12 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:34:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Problemy społeczno-gospodarcze w podregionie kaliskim
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:32:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:34:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Actual Problems of Economics (segment B pozycja 85, 10 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/10/2019 06:00:23 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/10/2019 06:00:22 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:31:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości : wybrane problemy
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:31:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Koncepcje i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:31:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego
Rok
-1