Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:34:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ekonomista (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 652, 14 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:34:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
International Business Review (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5046, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:50:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
The influence of Poland's accession to the Euro Zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 03:30:27 przez:
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (segment B pozycja 1230, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:31:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
The influence of Poland's accession to the Euro Zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:31:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:05:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
International competitiveness of Polish companies during and after the global economic crisis
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:51:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 05:50:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 03:30:27 przez:
Źródło
Argumenta Oeconomica (segment A pozycja 1098, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:26:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Advances in Global Management Development
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:50:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 03:30:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ekonomista (segment B pozycja 652, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 03:30:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Przegląd Organizacji (segment B pozycja 2090, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 03:30:29 przez:
Źródło
Economics and Business Review (segment B pozycja 1927, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 23:59:27 przez:
Źródło
Economics and Business Review (segment B pozycja 1927, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 03:30:28 przez:
Źródło
Gospodarka Narodowa (segment B pozycja 854, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:39 przez:
Źródło
Gospodarka Narodowa (segment B pozycja 854, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 11:35:10 przez:
Źródło
Gospodarka Narodowa (segment B pozycja 854, 14 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:46:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016