Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/02/2017 03:31:51 przez:
Źródło
Open Chemistry (segment B pozycja 1750, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/02/2017 03:31:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt (segment B pozycja 3013, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/02/2017 03:31:51 przez:
Źródło
Journal of Food Science and Technology (segment A pozycja 6522, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts (segment A pozycja 459, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Journal of Applied Phycology (segment A pozycja 5898, 35 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:16 przez:
Źródło
Materials (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8198, 35 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:26:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia Białorutenistyczne (segment B pozycja 2448, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:26:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Modern Science (segment B pozycja 1302, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (segment A pozycja 7840, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Journal of Applied Phycology (segment A pozycja 5898, 35 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:01:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Challenges of contemporary education – theoretical and empirical context
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/02/2017 03:31:51 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/08/2019 10:26:51 przez:
Źródło
Food biofortification technologies
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2017 03:23:28 przez:
Źródło
Archiv für Geflügelkunde (segment A pozycja 3743, 20 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:27:21 przez:
Źródło
Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska. Higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro : Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Zbigniewa Dobrzańskiego : materiały konferencyjne
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2018 07:48:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zwierzęta w kulturze i wychowaniu
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:16 przez:
Źródło
JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7713, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:26:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Modern Science (segment B pozycja 1302, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:45:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 174, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:26:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Modern Science (segment B pozycja 1302, 9 pkt.)
Rok
2016