Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:14:47 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
9th International Conference Environmental Engineering (9th ICEE) - Selected papers / edited by Donatas Cygas,Tomaz Tollazzi
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/07/2018 09:03:54 przez:
Źródło
Acta Geodynamica et Geomaterialia (segment A pozycja 135, 20 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2020 09:24:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Archives of Geomatics 2017. Book of Abstracts / Editors: Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/07/2018 08:02:06 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
9th International Conference Environmental Engineering (9th ICEE) - Selected papers / edited by Donatas Cygas,Tomaz Tollazzi
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Acta Geodynamica et Geomaterialia (segment A pozycja 135, 20 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/09/2019 11:32:49 przez:
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/09/2019 11:32:49 przez:
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2020 03:34:40 przez:
Źródło
Acta Geodaetica et Geophysica (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 133, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2020 03:34:40 przez:
Źródło
Radio Science (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 10037, 20 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 09:01:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 12:20:25 przez:
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 15:45:53 przez:
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:56 przez:
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 03:26:55 przez:
Źródło
Advances in Colloid and Interface Science (segment A pozycja 301, 45 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:35 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:14:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:12:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne (segment B pozycja 2570, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:26:26 przez:
Źródło
Progress in Health Sciences (segment B pozycja 2042, 7 pkt.)
Rok
2015