Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/04/2020 15:24:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Acta Dermato-Venereologica
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:44:32 przez:
Źródło
Journal of Physiology and Pharmacology (segment A pozycja 7218, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:16 przez:
Źródło
Reproductive Biology (segment A pozycja 10122, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2020 03:34:57 przez:
Źródło
Functional & Integrative Genomics (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4097, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:58:07 przez:
Źródło
XLVII Symposium of The Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry "From labs to clinics - common aim, various techniques" with Satellite Adipocyte Symposium. 4-6 September 2013 Olsztyn, Poland. Program / Abstracts.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:58:06 przez:
Źródło
XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Od MAKRO do NANO. Nowe horyzonty i nowe możliwosci w naukach podstawowych i klinicznych
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 21:23:25 przez:
Źródło
Abstracts of the 5th Central European congress of Life Sciences Eurobiotech 2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:44:32 przez:
Źródło
FUNCTIONAL & INTEGRATIVE GENOMICS (segment A pozycja 4097, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:24 przez:
Źródło
Animal Reproduction Science (segment A pozycja 698, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2017 12:03:57 przez:
Źródło
Przegląd Dermatologiczny (segment B pozycja 2061, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:48 przez:
Źródło
Przegląd Dermatologiczny (segment B pozycja 2061, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:15 przez:
Źródło
Journal of Physiology and Pharmacology (segment A pozycja 7218, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:15 przez:
Źródło
Journal of Physiology and Pharmacology (segment A pozycja 7218, 25 pkt.)
Rok
2014