Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (segment B pozycja 623, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/07/2019 06:06:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Management challenges in a network economy : proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Intercultural Management (segment B pozycja 1272, 11 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/09/2017 15:12:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Proceedings of the 13th International Conference on Intellectual Capital Knowledge Management & Organisational Learning ICICKM 2016
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/09/2017 09:03:16 przez:
Źródło
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/09/2017 09:03:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 07:11:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Human Resources Management and Ergonomics
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (segment B pozycja 623, 12 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2017 21:39:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/09/2017 09:03:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy (segment B pozycja 1772, 9 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/09/2017 12:53:41 przez:
Źródło
Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG 2015)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/05/2017 08:54:20 przez:
Źródło
Zarządzanie kapitałem ludzkim: procesy - narzędzia - aplikacje
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/09/2017 13:13:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 14:32:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przedsiębiorstwo w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 11:49:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/06/2019 06:05:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/09/2017 12:47:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 162)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/09/2017 15:03:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 89)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/05/2017 08:54:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zarządzanie kapitałem ludzkim: procesy - narzędzia - aplikacje
Rok
2014