Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:23:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu - szanse i zagrożenia. 2 / Helena Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/07/2019 07:07:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Funkcjonowanie i ochrona wód płynących / pod redakcją Roberta Czerniawskiego, Pawła Bilskiego
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 10:03:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Minóg rzeczny / pod redakcją Romana Kujawy
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:15:03 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zamknięte obiegi recyrkulacyjne w praktyce rybackiej. Cz. 2
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 15:14:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica (segment A pozycja 97, 20 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 10:03:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 15)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 10:03:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Hydroecological Determinants of Functioning of Southern Baltic Coastal Lakes / edited by Krystian Obolewski, Aleksander Astel, Roman Kujawa
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 10:03:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Minóg rzeczny / pod redakcją Romana Kujawy
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:15:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zamknięte obiegi recyrkulacyjne w praktyce rybackiej. Cz. 1
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 23:41:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 10:03:45 przez:
Źródło
Minóg rzeczny / pod redakcją Romana Kujawy
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 10:03:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Recyrkulaty w praktyce hodowlanej. Część II / pod redakcją Dariusza Kucharczyka, Marka J. Łuczyńskiego, Joanny Nowosad
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 20:19:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wylęgarnictwo, podchowy ryb i zarybienia / pod red. Zdzisława Zakęsia, Krystyny Demskiej-Zakęś
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/07/2019 07:07:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wylęgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury / pod redakcją Zdzisława Zakęsia, Krystyny Demskiej-Zakęś
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 20:19:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wylęgarnictwo, podchowy ryb i zarybienia / pod red. Zdzisława Zakęsia, Krystyny Demskiej-Zakęś
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 10:03:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Recyrkulaty w praktyce hodowlanej. Część I / pod redakcją Dariusza Kucharczyka, Marka J. Łuczyńskiego, Joanny Nowosad
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:15:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zamknięte obiegi recyrkulacyjne w praktyce rybackiej. Cz. 2
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 10:03:46 przez:
Źródło
Minóg rzeczny / pod redakcją Romana Kujawy
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 10:03:46 przez:
Źródło
Minóg rzeczny / pod redakcją Romana Kujawy
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 10:44:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Podchowy organizmów wodnych : osiągnięcia, wyzwania, perspektywy
Rok
2015