Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2018 13:11:30 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:28:41 przez:
Źródło
Open Chemistry (segment B pozycja 1750, 14 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2018 14:10:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Suszenie węgla niskogatunkowego
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2018 14:10:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Suszenie węgla niskogatunkowego
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:28:39 przez:
Źródło
Central European Journal of Chemistry (segment A pozycja 2082, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2017 03:24:33 przez:
Źródło
PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE (segment A pozycja 9732, 40 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2017 03:24:33 przez:
Źródło
Chemical and Process Engineering-Inzynieria Chemiczna I Procesowa (segment A pozycja 2118, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2017 03:05:23 przez:
Źródło
12th International Conference on Boiler Technology, ICTB 2014 : Poland, Szczyrk, October 21-24, 2014 = Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014, Szczyrk, 21-24 października 2014
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:28:36 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2017 03:57:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Nowa Energia
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:41:45 przez:
Źródło
Rynek Energii (segment B pozycja 2332, 11 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:39:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Rynek Energii (segment B pozycja 2332, 11 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:41:48 przez:
Źródło
Rynek Energii (segment B pozycja 2332, 11 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2017 19:34:55 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 : doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnyc
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2017 03:24:33 przez:
Źródło
ENERGY (segment A pozycja 3372, 45 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2017 03:05:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
The Clearwater Clean Coal Conference : proceedings of the 40th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, May 31 to June 4, 2015, Clearwater, Florida, USA
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2017 03:57:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Nowa Energia
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:33:38 przez:
Źródło
Turystyka Kulturowa (segment B pozycja 2761, 9 pkt.)
Rok
2013